Welkom bij Kindcentrum De Beuk

KC De Beuk

Weken hebben we in spanning gezeten, en vandaag was het dan eindelijk zo ver. De brief van het ministerie van onderwijs viel in de bus!

Met veel trots en enthousiasme willen we met jullie delen dat het initiatief voor een eigen basisschool in Oostelbeers is goedgekeurd! Dank aan alle ouders die hebben geholpen om dit te realiseren. Jullie maken het mede mogelijk om een moderne nieuwe school te starten in Oostelbeers.

We merken dat het erg leeft onder (jonge) ouders en we ontvangen ook steeds meer vragen over de nieuwe school. Die interesse maakt dat wij verder blijven gaan met de oprichting. Voor ons start nu het tweede deel van het proces. We gaan in gesprek met de gemeente over het schoolgebouw en we gaan in overleg met de scholenkoepel over het regelen van het onderwijs.

Bedankt voor jullie steun, en we houden jullie op de hoogte! Wij houden De Beuk erin!


Laten we het over inhoud hebben!

De afgelopen tijd hebben we jullie bijgepraat over het proces waar KC de Beuk momenteel doorheen gaat. Maar wat nog veel belangrijker is, is de vorm en de inhoud van het onderwijs dat KC de Beuk wil gaan leveren.

Vorige week kregen wij het bericht dat een persoon of instantie een verzoek heeft gedaan onder de WOO (Wet Openbaarheid Overheid) om alle informatie die bij de overheid bekend is over KC de Beuk, openbaar te maken. Dit heeft ons aan het denken gezet. We hebben keihard gewerkt om de missie en visie van de Beuk uit te werken in een inhoudelijk onderwijsplan en daar zijn we trots op! Daarnaast krijgen wij regelmatig de vraag wat KC de Beuk nou anders maakt. Reden genoeg om positief te reageren op het WOO verzoek, maar nog beter: om deze stukken zelf aan jullie te presenteren. In de onderstaande tekening vind je de kern terug, maar wil je meer weten, dan kun je de stukken die beoordeeld zijn door de onderwijsinspectie terugvinden via deze link.

We horen graag wat jouw mening is over de inhoud van het onderwijs van de Beuk!

Woordwolk De Beuk

KC De Beuk in het kort:

  • Een kindcentrum in Oostelbeers voor kinderen uit Oostelbeers en omgeving
  • Onderwijs en kinderopvang onder 1 dak
  • Doorlopende leerlijnen van 0 tot 13 jaar
  • Openbaar onderwijs
  • Het kindcentrum als verbindende factor met de omgeving
  • Iedereen is welkom

Aanleiding:

Begin dit jaar werd bekend dat de bestaande basisschool dreigt te gaan sluiten. De inwoners van Oostelbeers hebben in een enquête laten weten een basisschool in het dorp heel belangrijk te vinden. Om die reden is het initiatief genomen om een nieuw kindcentrum op te richten, zodat het onderwijs in Oostelbeers behouden kan blijven.

In onze ogen is onderwijs zoveel meer dan alleen het leren lezen en schrijven. Het is een plek waar kinderen en ouders elkaar ontmoeten, waar jong en oud elkaar tegenkomt. Waar een kind zich kan ontwikkelen in een veilige omgeving, waar hij gekend wordt en onderdeel is van de gemeenschap.

Missie:

Wij willen dat iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Wij zoeken naar de mogelijkheden van ieder kind en bekijken hoe hij zich optimaal kan ontwikkelen. Wij willen dat kinderen hun talenten en mogelijkheden ten volle ontplooien, passend bij ieders eigenheid.

Visie:

Samen met kinderen, ouders en omgeving zorgen de leerkrachten en pedagogisch medewerkers voor goed en betrokken onderwijs en opvang. Door een nauwe samenwerking vanuit één pedagogische visie kan het kind van 0 tot 13 jaar zich ononderbroken ontwikkelen.

Uitdaging:

Het is onze ambitie vanuit deze kernwaarden KC De Beuk op te richten met zijn wortels stevig in de samenleving. Daarom zal de verdere uitwerking van onze ambitie in verbondenheid en samenspraak met de omgeving plaatsvinden.

Contact: