Welkom bij Kindcentrum De Beuk

KC De Beuk in het kort:

  • Een kindcentrum in Oostelbeers voor kinderen uit Oostelbeers en omgeving
  • Onderwijs en kinderopvang onder 1 dak
  • Doorlopende leerlijnen van 0 tot 13 jaar
  • Openbaar onderwijs
  • Het kindcentrum als verbindende factor met de omgeving
  • Iedereen is welkom

Aanleiding:

Begin dit jaar werd bekend dat de bestaande basisschool dreigt te gaan sluiten. De inwoners van Oostelbeers hebben in een enquête laten weten een basisschool in het dorp heel belangrijk te vinden. Om die reden is het initiatief genomen om een nieuw kindcentrum op te richten, zodat het onderwijs in Oostelbeers behouden kan blijven.

In onze ogen is onderwijs zoveel meer dan alleen het leren lezen en schrijven. Het is een plek waar kinderen en ouders elkaar ontmoeten, waar jong en oud elkaar tegenkomt. Waar een kind zich kan ontwikkelen in een veilige omgeving, waar hij gekend wordt en onderdeel is van de gemeenschap.

Missie:

Wij willen dat iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Wij zoeken naar de mogelijkheden van ieder kind en bekijken hoe hij zich optimaal kan ontwikkelen. Wij willen dat kinderen hun talenten en mogelijkheden ten volle ontplooien, passend bij ieders eigenheid.

Visie:

Samen met kinderen, ouders en omgeving zorgen de leerkrachten en pedagogisch medewerkers voor goed en betrokken onderwijs en opvang. Door een nauwe samenwerking vanuit één pedagogische visie kan het kind van 0 tot 13 jaar zich ononderbroken ontwikkelen.

Uitdaging:

Het is onze ambitie vanuit deze kernwaarden KC De Beuk op te richten met zijn wortels stevig in de samenleving. Daarom zal de verdere uitwerking van onze ambitie in verbondenheid en samenspraak met de omgeving plaatsvinden.

Helpt u ons om deze ambitie waar te maken? Dit kunt u doen door de ouderverklaring te ondertekenen.

Steunt u ons initiatief?

Geef dan uw ouderverklaring af door het volgen van de stappen op https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/gegevens/79
Let op: hiervoor logt u in met uw digiD op mijnduo.nl. Houd uw inloggegevens bij de hand, of maak gebruik van de digiD-app.

Contact: